Back to top

Behandelingen

Glaucoom kan niet genezen worden. Glaucoom kan wel onder controle worden gehouden met geneesmiddelen, laserbehandeling of een operatie. Oogheelkundige controle zal echter levenslang noodzakelijk blijven. De behandeling kan een verdere beschadiging van de oogzenuw en het gezichtsvermogen voorkomen of tot stilstand brengen. Probeer daarom zo consequent mogelijk uw medicatievoorschriften uit te voeren: stop nooit zelf de behandeling en vraag tijdig nieuwe voorschriften aan. Houd rekening met controles en vergeet uw medicijnen niet als u op vakantie gaat of opgenomen wordt. Vertel uw behandelende arts altijd welke glaucoommedicatie u gebruikt!

Oogdruppels, ooggel en oogzalf

U kan (een combinatie van) oogdruppels, ooggel of oogzalf voorgeschreven krijgen door de oogarts:

  • Bètablokkers verminderen de aanmaak van het inwendige oogvocht (kamerwater), maar zijn minder geschikt voor mensen met astma of een hartaandoening.
  • Prostaglandine-analogen stimuleren de afvloei van kamerwater en zijn een goed alternatief voor bètablokkers. De bijwerkingen zijn gering, maar veranderingen in de kleur van de iris treden soms op.
  • Carboanhydraseremmers remmen de productie van kamerwater. Ze hebben weinig bijwerkingen, maar een bittere smaak in de mond komt wel eens voor.
  • Alfa2-agonisten remmen de aanmaak van kamerwater. De afvoer van kamerwater wordt mogelijk ook iets verhoogd. Mogelijke bijwerking is een allergische reactie van het oog.
  • Adrenaline-achtige stoffen remmen de productie van kamerwater en bevorderen de kamerwaterafvoer. Ze kunnen de pupil verwijden; wazig zien en rode ogen zijn vaak de bijwerkingen. Ze zijn minder geschikt voor onder andere hartpatiënten.
  • Pilocarpine (of soortgelijke stoffen) bevorderen de afvoer van kamerwater. Wel geven ze een (vaak hinderlijke) vernauwing van de pupil met hoofdpijn, bijziendheid, of verduistering van het beeld als gevolg.

Door de nadelen van adrenaline-achtige stoffen en pilocarpine worden deze alleen gebruikt als men er met de andere genoemde middelen niet uitkomt.

Tabletten en capsules

Acetazolamide is een carboanhydraseremmer die alleen in de vorm van tabletten, capsules of als injectievloeistof wordt gebruikt. Het geeft een zeer snelle en krachtige remming van de productie van kamerwater. Het is het meest krachtige medicijn om de oogdruk te verlagen. Helaas heeft het middel ook veel bijwerkingen, zoals tintelingen in de vingers, veel plassen, lusteloosheid, maar ook nierstenen en ernstige bloedafwijkingen.

Laserbehandeling

Is de medicatie lastig vol te houden? Of is het moeilijk om zelf oogdruppels toe te dienen? Dan kan een laserbehandeling uitkomst bieden. Een laserapparaat kan de doorstroom van het afvoersysteem voor kamerwater (het inwendige oogvocht) verbeteren. Met grote precisie worden uiterst fijne brandplekjes aangebracht op dit afvoersysteem, waardoor de afvoerkanaaltjes wijder gaan openstaan en zo meer vocht kunnen afvoeren. De laserbehandeling gebeurt poliklinisch en duurt slechts enkele minuten. De risico’s zijn gering. Deze behandeling wordt vaak toegepast als medicijnen onvoldoende helpen of niet kunnen gebruikt worden.

Operatie

Opereren is een optie als het glaucoom niet goed te behandelen is met medicatie of laserstralen, of als de oogdruk erg laag moet gehouden worden om de ziekte tot stilstand te brengen. Meestal wordt een soort klepje in het oog gemaakt waardoor het kamerwater wordt afgevoerd. Tijdens de ingreep wordt vaak een vloeistof op het oog aangebracht die littekenvorming remt om te voorkomen dat het nieuw gemaakte luikje weer dichtgroeit na de operatie. Andere operatietechnieken worden alleen in bijzondere gevallen gebruikt. Na een glaucoomoperatie wordt de gezichtsscherpte in eerste instantie eerder slechter dan beter, omdat het oog van de operatie moet herstellen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017