Back to top

Behandelingen

In 2014 werd op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV het Geur- en Smaakcentrum opgericht. Dit centrum is toegespitst op de diagnose en behandeling van geur- en smaakstoornissen. De behandeling is afhankelijk van de oorzaken van geur- en/of smaakverlies. Voor vele vormen van geur- en smaakverlies is er echter nog geen afdoende behandeling voorhanden. Een mogelijke behandeling voor geselecteerde gevallen van geur- en smaakverlies, is geurtraining. Zo wordt geprobeerd om de geurzenuw te herstellen door frequente en herhaalde stimulatie van de zenuwvezels.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 februari 2017