Back to top

Onderzoeken

Met behulp van een otomicroscoop en een oorspeculum worden de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor (de ruimte achter het trommelvlies) grondig geïnspecteerd. Na het klinisch onderzoek wordt het gehoor geëvalueerd. Hiervoor bestaan veel verschillende testen, die telkens een ander aspect van het oor/gehoor kunnen opmeten. De neus-, keel- en oorarts zal op basis van uw klachten, het klinisch onderzoek en eventuele voorgaande onderzoeksresultaten beslissen welke testen specifiek voor u zijn aangewezen.

Mogelijke onderzoeken zijn bijvoorbeeld:

  • Brainstem Evoked Response Audiometry - hersenstamaudiometrie (BERA)
  • Klassieke gehoortest (toonaudiogram)
  • Oto-akoestische emissies
  • Spraakaudiogram
  • Stapediusreflexen
  • Tympanogram

Voor sommige gevallen van gehoorverlies kan bijkomend een CT-scan of een MRI-scan nodig zijn. Uw behandelend arts kan u hiervoor doorverwijzen.

Bij evenwichtsklachten

Wanneer er naast klachten van gehoorverlies ook evenwichtsklachten zijn, wordt eventueel ook een uitgebreid evenwichtsonderzoek (videonystagmografie) uitgevoerd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017