Back to top

Onderzoeken

Een vroegtijdige diagnose van de oorzaak van cognitieve problemen is belangrijk. Het kan twijfel en angst wegnemen bij patiënten en hun familie. Een aantal oorzaken van geheugenproblemen zijn bovendien goed te behandelen.

Belang van vroegtijdige opsporing

Het vroegtijdig vaststellen van een dementie laat toe een behandeling te starten wanneer de patiënten nog zelfstandig functioneren. De patiënt en zijn/haar naasten leren tijdig de symptomen en veranderingen beter begrijpen en beter mee omgaan. Bovendien zijn gepaste maatregelen mogelijk.

Momenteel is er nog geen genezing voor de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. Wel kunnen meer oorzakelijke behandelingen voor de ziekte van Alzheimer in de (nabije) toekomst belangrijker worden. Een correcte diagnose vóór de ziekte het dementiestadium heeft bereikt, is daarom erg belangrijk.

Geheugentest

Patiënten kunnen worden verwezen door de huisarts of een ander specialist. Tijdens een eerste gesprek met de verpleegkundige wordt het probleem algemeen geschetst. Er wordt een korte geheugentest afgenomen. Ook wordt, indien mogelijk en met toestemming van de patiënt, een apart gesprek met een familielid of mantelzorger gevoerd. Afhankelijk van de leeftijd en het profiel wordt de patiënt vervolgens gezien door de geriater of de neuroloog en meestal ook door de psychiater.

Neuropsychologisch onderzoek

De neuropsycholoog doet een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek, eventueel aangevuld met een hersenscan, EEG, bloedafname of EKG. Ook kan besloten worden tot verdere onderzoeken of andere consultaties.

Multidisciplinair overleg

De resultaten van deze onderzoeken worden besproken op een multidisciplinair overleg. Nadien volgt een bespreking van de bevindingen en eventuele behandeling bij één van de artsen. Het onderzoek gebeurt in overleg met de huisarts, die steeds een uitgebreid verslag krijgt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017