Back to top

Behandelingen

De behandeling met medicijnen bij dementie is beperkt. Bovendien kan ze de achteruitgang van het geheugen en het algemeen functioneren slechts vertragen. Daarom hechten wij veel belang aan het optimaliseren van de levenskwaliteit en het welzijn van de patiënt en de familie, ondanks de ziekte. Het doel daarbij is steeds de patiënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Duiding van het ziektebeeld en adviezen rond het omgaan met de geheugenproblemen voor alle betrokkenen zijn hierbij van groot belang.

Begeleiding

Een maatschappelijk werker is steeds beschikbaar om informatie te geven en stappen te nemen voor het opstarten of uitbreiden van professionele hulp zoals gezinshulp, poetshulp of dagopvang. Zo proberen we de zorglast te verminderen, de draagkracht van de mantelzorger te verhogen en crisissituaties te voorkomen.

Onze lange en intensieve samenwerking met het Expertise Centrum Dementie Foton is een essentieel deel van de psychosociale begeleiding. De contactpersonen kunnen patiënten en hun naasten zowel aan huis als in het fotonhuis ontmoeten. Dit gebeurt vanzelfsprekend steeds in nauw overleg met de huisarts.

Revalidatieprogramma

Onze geheugenkliniek is partner van het RIZIV project Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen (pdf). Dit is een cognitief revalidatieprogramma waaraan personen met een beginnende dementie op indicatie kunnen deelnemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017