Back to top

Onderzoeken

  • Bij klachten van evenwichtsstoornissen wordt altijd een uitgebreid evenwichtsonderzoek of elektronystagmografie (ENG) uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt aan de hand van oogbewegingen de reactie van de evenwichtsorgaantjes in het binnenoor opgemeten.
  • Omdat bij stoornissen in het binnenoor zowel evenwichtsstoornissen als gehoorverlies kunnen optreden, wordt bijna altijd ook een gehoortest afgenomen.
  • Zo nodig verwijst uw arts u door voor beeldvorming (CT-scan of MRI-scan).
  • Bij vermoeden van hyperventilatie als oorzaak voor de duizeligheidsklachten kan een hyperventilatiesyndroomtest gepland worden.
  • Het kan ook zijn dat uw behandelend arts u voor bijkomend advies verwijst naar een collega neuroloog of cardioloog.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 februari 2017