Back to top

Onderzoeken

Droge ogen worden vaak veroorzaakt door onvoldoende aanmaak en/of door een slechte kwaliteit van het traanvocht. Vaak zijn beide problemen aanwezig en is het niet mogelijk om hier onderscheid tussen te maken. Samen met u gaan we op zoek naar de mogelijke oorzaak. De meest voorkomende oorzaken zijn:

Ouderdom

Hoe ouder u wordt, hoe minder traanvocht uw traanklier produceert. Dit is een normaal verschijnsel.

Uitdroging door uitwendige oorzaken

Uitwendige oorzaken, zoals wind en droge lucht (bijvoorbeeld ruimtes met airconditioning en/of centrale verwarming) en zachte contactlenzen zorgen voor een snellere uitdroging van uw ogen.

Onvoldoende kwaliteit van het traanvocht

In uw ooglidranden zitten kliertjes die stoffen aanmaken die belangrijk zijn voor de stabiliteit van de laag traanvocht op uw oog. Als de ooglidranden ontstoken zijn, werken deze kliertjes niet goed. Op deze manier zorgen ze voor een onstabiele tranenfilm die sneller uitdroogt. Deze ontsteking heet blefaritis.

Te weinig of onvolledig knipperen met uw oogleden

Dit kan veroorzaakt worden door ingespannen kijken of staren (lezen, computerscherm, knutselen) of door een probleem van de oogleden.

Hormonale veranderingen

Uw hormonen spelen een rol bij de productie en kwaliteit van uw traanvocht. Als uw hormonen veranderen, kan u last krijgen van droge ogen. Zo krijgen bijvoorbeeld vrouwen in de overgang vaak plotseling last van droge ogen.

Medicijngebruik

Een aantal medicijnen kunnen droge ogen veroorzaken, bijvoorbeeld antihistaminica (antiallergische medicatie), betablokkers (bloeddrukverlagende medicatie), diuretica (vochtafdrijvende medicatie), antidepressiva en anticholinergica (medicatie bij astma, COPD, ziekte van Parkinson).

Ongevoelig hoornvlies

Door een ongevoelig hoornvlies krijgt de traanklier een minder sterk signaal om traanvocht aan te maken. Het langdurig dragen van contactlenzen en bepaalde oogziekten zijn hiervan mogelijke oorzaken.

Auto-immuunziekten

Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij uw eigen afweersysteem zich tegen uw eigen lichaam richt.  Een aantal van deze ziekten veroorzaken ook droge ogen. In het bijzonder de ziekte van Sjögren, maar ook reuma, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kunnen droge ogen veroorzaken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017