Back to top

Diabetische retinopathie (DRP)

Diabetes (suikerziekte) kan gevolgen hebben voor de ogen. Diabetische retinopathie (netvliesaandoening) is een beschadiging van de bloedvaten in het netvlies, als gevolg van suikerziekte. Wanneer de beschadiging niet tijdig ontdekt en behandeld wordt, kan blindheid het gevolg zijn. Diabetische retinopathie is de hoofdoorzaak van blindheid bij westerse volwassenen.

De risico’s bij suikerziekte

Alle patiënten met diabetes (type 1 én type 2) kunnen diabetische retinopathie krijgen. Hoe langer iemand met suikerziekte leeft, hoe groter de kans op diabetische retinopathie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017