Back to top

Cognitieve stoornissen

Geheugenklachten leiden vaak tot bezorgdheid en angst voor dementie, maar kunnen verschillende oorzaken hebben. Een vroegtijdige correcte diagnose van de oorzaak van cognitieve problemen is daarom belangrijk. Het kan twijfel en angst wegnemen bij patiënten en hun familie, laat toe het verloop enigszins te voorspellen en sommige symptomen beter te begrijpen.

Ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en dementie met Lewy lichaampjes zijn de meest voorkomende vormen van dementie. Een brede multidisciplinaire aanpak vanuit verschillende specialismen en de nieuwste diagnostische hulpmiddelen, zoals beeldvorming van de hersenen met NMR en PET scan en analyse van het hersenvocht, laten toe de diagnose in een vroeg stadium, soms voorafgaand aan dementie, te stellen en indien mogelijk tijdig een behandeling te starten.

Het multidisciplinair centrum voor cognitieve stoornissen is sinds langer dan 20 jaar een samenwerking tussen de diensten neurologie, geriatrie, psychiatrie en neuropsychologie en biedt hulp aan personen met cognitieve klachten. Zowel oudere als jongere personen kunnen er terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.

In 2011 werd een uniek samenwerkingsproject met de geheugenkliniek van het AZ Sint-Lucas Brugge en het expertisecentrum voor dementie FOTON erkend als referentiecentrum voor cognitieve revalidatie in West-Vlaanderen. Patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorgers worden er individueel begeleid door een team van neuropsychologen en ergotherapeuten met als doel relevante cognitieve functies te stimuleren en zo goed mogelijk thuis te blijven functioneren.

De dienst neurologie neemt deel aan multicentrische klinische studies met nieuwe behandelingen bij ziekte van Alzheimer en werkt nauw samen met universitaire centra voor verschillende wetenschappelijke projecten.

Meer info vind je verder op deze site: https://www.azsintjan.be/nl/diensten/neurologie/campus-sint-jan/klinische-studies-en-wetenschappelijke-activiteiten

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021