Back to top

Onderzoeken

Om vast te stellen of u COPD heeft, doen we de volgende onderzoeken:

  • Bloedonderzoek en bloedgasanalyse
  • Longfoto (RX-thorax)
  • Meting van de longcapaciteit (spirometrie)
  • Longfunctieonderzoek

De diagnose COPD kan vooral worden bevestigd door een meting van de longcapaciteit. Dit kan bij de huisarts gebeuren, maar ook bij de longarts. De patiënt wordt gevraagd om snel en heel diep in- en uit te ademen. Zo wordt het volume en debiet gemeten. Een uitgebreider longfunctieonderzoek kan de totale longinhoud en zuurstofopnamecapaciteit bepalen.

Na de diagnose van COPD

Na de diagnose kan een wandeltest of fietsproef worden ingezet. Dit meet de inspanningscapaciteit van de patiënt en kan cardiale risico’s opsporen. Ook worden de levenskwaliteit en de respiratoire en perifere spierkracht gemeten. Hierna kan het longrevalidatieprogramma worden opgestart.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017