Back to top

Behandelingen

Wanneer de patiënt rookt, is stoppen met roken de allereerste stap. Daarnaast moet een eventuele blootstelling aan giftige dampen worden vermeden. Hoestdempende medicatie wordt meestal afgeraden. Wel wenselijk zijn regelmatige lichamelijke activiteiten en een gezonde, evenwichtige voeding. Een griep- en pneumokokkenvaccinatie kan wenselijk zijn.

Inhalatoren

Een kortwerkende bronchodilator (puff) wordt ingezet om de klachten te verminderen. Eventueel, afhankelijk van de ernst van de klachten, worden bijkomende inhalatoren voorgeschreven.

Bij bacteriële infecties wordt gestart met antibiotica en corticoïden.

Multidisciplinair respiratoir revalidatieprogramma

Een multidisciplinair respiratoir revalidatieprogramma kan het kortademigheidsgevoel verminderen en de levenskwaliteit verbeteren. Het programma kan ook spiermassa doen toenemen en het aantal opstoten minderen.

Zuurstoftoediening

Bij de ernstige vormen van COPD kan een continue zuurstoftoediening thuis met een aangepast apparaat verlichting brengen.

Operatie

COPD kan erger worden, ondanks alle bovenstaande maatregelen. Als de patiënt jonger is dan 65 jaar, kan hij worden doorverwezen naar het UZ Leuven voor een eventuele longtransplantatie.

Longvolumereductiechirurgie, bullectomie en emfyseemkleppen zijn zeer zeldzame behandelingen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017