Back to top

Symptomen

Aanhoudende hoest met grote hoeveelheden slijm uit de luchtwegen (sputum) is het belangrijkste symptoom van bronchiëctasieën. Daarnaast: kortademigheid, verminderde inspanningscapaciteit, moeheid, futloosheid, gewichtsverlies, fluitende ademhaling (wheezing), pijn op de borstkas en/of bloedfluimen.

Als de infectie plotseling erger wordt, kunnen deze klachten toenemen. De patiënt kan last krijgen van koorts, meer en vuilere slijmen en/of meer kortademigheid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017