Back to top

Onderzoeken

1. Wat is de oorzaak van bronchiëctasieën?

Bronchiëctasieën kunnen verschillende oorzaken hebben. Om de oorzaak te achterhalen, kunnen verschillende soorten onderzoeken worden uitgevoerd:

  • Met een sputumkweek worden slijmen uit de luchtwegen onderzocht op bacteriën en ziektekiemen.
  • Een zweettest, genetische bloedonderzoeken en neusbiopsies kunnen aangeboren aandoeningen aanwijzen, zoals mucoviscidose (cystische fibrose) en primaire ciliaire dyskinesie. Deze aandoeningen kunnen abnormale slijmvorming of een abnormale beweeglijkheid van de trilhaartjes in de luchtwegen veroorzaken.
  • Chronisch obstructief longlijden (COPD) kan blijken uit longfunctietesten (spirometrie) en radiologische onderzoeken, zoals een longfoto (RX-thorax) of CT-scan.
  • Chronische sinusproblemen.
  • Onderliggende aangeboren of verworven immuniteitsproblemen vergroten de kans op herhaalde luchtweginfecties. Hiervoor zijn specifieke bloedonderzoeken nuttig.
  • Het terugvloeien van maagsappen (reflux) kan leiden tot herhaalde luchtwegontstekingen en een beschadiging en misvorming van de luchtwegen.

2. Hoe uitgebreid zijn de afwijkingen?

Hoe uitgebreid de afwijkingen van de luchtwegen zijn, wordt eerst gescreend met radiologische onderzoeken, zoals een longfoto (RX-thorax). Daarna biedt een CT-scan meer gedetailleerde informatie over de plaats en de ernst van de bronchiëctasieën in de longen.

3. Welke gevolgen hebben de bronchiëctasieën?

Het effect van bronchiëctasieën in het dagelijks functioneren wordt onderzocht met behulp van een longfunctie (spirometrie).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017