Back to top

Bronchoëctasieën

Bronchiëctasieën zijn abnormaal beschadigde en blijvend verwijde luchtwegen (bronchiën). Dit is het gevolg van herhaalde ontstekingen of infecties waardoor de trilhaartjes in de luchtwegen beschadigd zijn geraakt. Het lichaam kan hierdoor niet langer vuil, slijm en bacteriën opruimen uit de luchtwegen.

Zo ontstaat extra slijmvorming, wat leidt tot een verdere beschadiging en nieuwe infecties.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017