Back to top

Behandelingen

Bij de behandeling van bronchiëctasieën ligt de nadruk op het verminderen van klachten en het voorkomen van luchtweginfecties en progressieve luchtwegschade.

Vaccinaties

Het griep- en pneumokokkenvaccin kan wenselijk zijn.

Stoppen met roken

De patiënt stopt met roken, eventueel met ondersteuning van medicijnen.

Ademhalingskinesitherapie

De basisbehandeling van bronchiëctasieën is ademhalingskinesitherapie. Hierbij leren patiënten de slijmen op te hoesten (autogene drainage).

Aerosoltherapie

Door medicatie te vernevelen of te verstuiven, kunnen de slijmen makkelijker worden opgehoest. Ook kan aerosoltherapie een luchtwegontsteking verminderen.

Antibiotica

Bij een acute infectie van de luchtwegen zijn antibiotica noodzakelijk. Soms worden antibiotica ook als preventieve behandeling ingezet. Hiermee kan slijmvorming en de kans op infecties worden verminderd.

Operatie

Alleen bij levensbedreigende complicaties bij ernstige bronchiëctasieën kan een operatie nodig zijn, bijvoorbeeld in het geval van oncontroleerbare bloedfluimen of longabcessen. Hierbij worden alleen de meest zieke delen van de longen verwijderd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017