Back to top

Symptomen

Armspasme

Armspasticiteit veroorzaakt stijfheid en een pijnlijke, abnormale stand van de arm. Dit kan drie tot twaalf maanden na een beroerte (cerebrovasculair accident - CVA) optreden.

Blefarospasme

Door de overactieve kringspier rond het oog (musculus orbicularis oculi) sluit het oog onvrijwillig, zoals bij fel zonlicht. De oogsluiting kan erg hinderlijk zijn en zorgen dat iemand functioneel blind wordt en niet meer kan autorijden. In combinatie met oromandibulaire dystonie spreken we van het syndroom van Meige. Meestal blijft de oorzaak onbekend.

Cervicale dystonie / spasmodische torticollis

Door overactieve nekspieren krijgt de nek een abnormale stand. Meestal treedt dit niet in combinatie met een andere aandoening op en is er geen oorzaak. De aandoening neemt verschillende vormen aan. De standafwijking van de nek bepaalt de vier types:

  • typische torticollis: het hoofd is in een bepaalde richting gedraaid
  • anterocollis: het hoofd trekt naar voren
  • laterocollis: het hoofd neigt naar opzij
  • retrocollis: het hoofd trekt naar achteren

Dystonie

Overactieve spieren, vaak in combinatie met verkramping.

Hemifaciaal spasme

Overactieve kringspier rond het oog (vaak het sterkst getroffen), in combinatie met spiertrekkingen in één volledige gelaatshelft. De aandoening wijst op een beschadiging van de aangezichtszenuw (nervus facialis), maar kan ook ontstaan na een aangezichtsverlamming (facialisparese).

Oromandibulaire dystonie

Onvrijwillige bewegingen van de mond, de kaak en/of de tong. In combinatie met blefarospasme spreken we van het syndroom van Meige. Meestal blijft de oorzaak onbekend.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017