Back to top

Onderzoeken

Baarmoederhalskanker kan al in een vroeg stadium ontdekt worden met een uitstrijkje. Onder de microscoop is het mogelijk om het type baarmoederhalskanker te identificeren.

Uitstrijkje

Een regelmatige screening op baarmoederhalskanker is zeer belangrijk. De huidige screening bestaat uit baarmoederhalsuitstrijkjes (ThinPrep monolayer). Een uitstrijkje wordt onder de microscoop (met Imager) bekeken op mogelijke afwijkende cellen. Het is eventueel ook mogelijk om te bepalen welke HPV-subtypes aanwezig zijn. Zo geeft een uitstrijkje de mogelijkheid om baarmoederhalskanker en het voorstadium ervan te ontdekken. Hoe vroegtijdiger de opsporing van baarmoederhalskanker, hoe succesvoller de behandeling. De screening en de behandeling van de voorstadia hebben ervoor gezorgd dat baarmoederhalskanker in de laatste decennia minder voorkomt.

Types baarmoederhalskanker

Onder de microscoop wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende types baarmoederhalskanker, afhankelijk van de cellen waaruit deze opgebouwd is. In ongeveer 85 procent van de gevallen gaat het om plaveiselcelcarcinoom, kankercellen afkomstig van het buitenste gedeelte (plaveiselepitheel) van de baarmoederhals. Bij 13 procent van de gevallen zijn de kankercellen afkomstig van de binnenkant van de baarmoederhals, in het baarmoederhalskanaal (adenocarcinoom). Meer zeldzaam zijn het adenosquameus carcinoom en het clear cell carcinoom.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017