Back to top

Behandelingen

Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer de patiënt rookt, is stoppen met roken de allereerste stap. Nicotine heeft namelijk een zeer nefaste invloed op de longen! Daarnaast moeten de factoren die een astma-aanval uitlokken worden vermeden. Ook is een griep- en pneumokokkenvaccinatie wenselijk.

Astma wordt behandeld met inhalatiemedicatie, die worden toegediend via een dosisaerosol (puff ) of poederinhalator. Bij elke behandeling is een stipt medicatiegebruik noodzakelijk, zelfs wanneer de patiënt klachtenvrij is.

Inhalator

De basisinhalator bevat corticoïd om het ontstekingsproces van astma te genezen. Bij zwangerschap kan de inhalatietherapie worden doorgezet. Bespreek wel het optimale schema met de behandelend arts!

Bronchodilator

Bij noodgevallen kan een kortwerkende bronchodilator worden gebruikt, zoals Ventolin of Duovent.

Bij ernstiger astma wordt een combinatiepreparaat van inhalatiecorticoïd en langwerkende bronchodilator voorgeschreven.

Cortisonetabletten

Bij een plotselinge verergering van de astma kunnen cortisonetabletten worden voorgeschreven. Deze tabletten worden zelden als continue behandeling gebruikt.

Immunotherapie (allergische desensibilisatie)

Bij deze behandeling, ook wel allergische desensibilisatie of hyposensibilisatie genoemd, probeert een neus-, keel- en oorarts allergische klachten te laten verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen. Bij astma wordt immunotherapie niet vaak ingezet.

Anti-inflammatoire medicatie

Alleen bij ernstig, ongecontroleerd astma wordt specifieke anti-inflammatoire medicatie gebruikt, zoals anti-IgE (omalizumab) of anti-IL5 (mepolizumab).

Eczeem en/of neusontsteking

Wanneer een astmapatiënt ook eczeem of een neusontsteking (rhinosinusitis) heeft, kan worden doorverwezen naar een dermatoloog of neus-, keel- en oorarts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017