Back to top

Astma

Astma is een ontsteking van de luchtwegen. Door de ontsteking worden de luchtwegen nauwer en extra prikkelbaar. Daardoor kan kortademigheid en een piepende stem optreden, met wisselende intensiteit.

Een astma-aanval kan worden uitgelokt door een allergie (stof, kat, hond, pollen), infectie, irritantia (zoals sigarettenrook en chemicaliën), stress of fysieke inspanning. Ook bepaalde medicatie, zoals betablokkers of aspirine, kunnen een astma-aanval uitlokken.

Er zijn verschillende gradaties van astma, afhankelijk van de ernst en de frequentie van de symptomen. De gradaties lopen op van intermittent astma naar mild, matig en ernstig persisterend astma.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017