Back to top

Asbestgerelateerde longaandoeningen (asbestose)

Asbest is een mineralengroep die bestaat uit lange, dunne vezels. Het werd vroeger gebruikt als isolatiemateriaal, bijvoorbeeld als brandwering, plafondbedekking of constructiemateriaal en vooral in de auto- en scheepvaartindustrie. Sinds de jaren 1970 is het gebruik van asbest gestopt. Wie is blootgesteld aan asbest, kan echter asbestvezels hebben ingeademd. Die asbestvezels komen terecht in de longen en kunnen longziekten veroorzaken, zoals asbestose of fibrose (littekenvorming), longkanker, longvlieskanker (mesothelioom), pleurale calcificaties of plaques en soms pleuravocht.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017