Back to top

Symptomen

Mogelijke symptomen van allergie zijn een lopende neus, tranende ogen, piepende ademhaling, prikkeling in de keel en/of maag-darmklachten. De symptomen zijn gerelateerd aan het soort allergie. Er zijn verschillende soorten reacties:

Anafylaxie 

Een anafylactische reactie kan levensbedreigend zijn en is daarom altijd een urgentie! Handel hierbij direct:         

 • Gebruik een auto-injector met adrenaline
 • Ga naar de spoed of bel 112 (Europese Unie) / 100 (in België)

Een anafylactische reactie heeft de volgende symptomen:

 • Jeuk
 • Netelroos
 • Zwelling van de lippen en/of de ogen en/of het aangezicht
 • Tinteling in de mond
 • Niezen
 • Buikpijn en braken 
 • Zwelling van de tong met slikmoeilijkheden
 • Piepende tot sterk bemoeilijkte ademhaling
 • Bewustzijnsdaling
 • Bloeddrukval

Astmatische reactie

Een allergie kan ook een astma-aanval uitlokken. Daarbij horen klachten als aanslepend hoesten kortademigheid, piepende ademhaling, pijn op de borstkas, herhaalde luchtweginfecties en eventueel ook neus- en oogklachten. Astmapatiënten lijden aan een chronische luchtwegontsteking en aanvallen worden vaak uitgelokt door een allergie.

Eczeem & netelroos

De voornaamste huidklachten die kunnen wijzen op een allergie zijn eczeem en urticaria (netelroos).

 • Atopisch eczeem is een allergische reactie van de huid op lage dosissen allergenen. Deze klachten ontstaan meestal op kinderleeftijd. In sommige gevallen is atopisch eczeem gelinkt aan astma, allergische rhinitis of klachten van het maagdarmstelsel. Vooral wanneer atopisch eczeem terugkomt met dit soort andere klachten kan verder allergieonderzoek zinvol zijn. 
 • Contacteczeem ontstaat als iemand een vertraagde overgevoeligheidsreactie ontwikkelt op een stof die met de huid in contact komt.
 • Urticaria of netelroos wordt soms veroorzaakt door een onderliggende allergie.

Oog- en neusklachten

 • Allergische rhinitis / rhinoconjunctivitis

Rhinitis, dat zijn klachten van een lopende neus, niezen en neusverstopping. Als deze gepaard gaan met jeukende, prikkende, tranende ogen, dan spreken we van rhinoconjunctivitis. Dit kan samengaan met astma (luchtwegklachten). Allergische rhinitis is de meest frequente verschijningsvorm van allergie en kan seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden zijn.

 1. Seizoensgebonden allergische rhinitis (hooikoorts) wordt veroorzaakt door een allergische reactie op boom-, gras- en/of onkruidpollen.
 2. Niet-seizoensgebonden allergische rhinitis ontstaat voornamelijk door een huisstofmijtallergie of bijvoorbeeld door een allergie voor dierlijke huidschilfers of schimmels. 
 • Chronische rhinosinusitis / polyposis nasi

Wanneer een neusverstopping of lopende neus langer dan 12 weken aanhoudt en klinisch en/of radiologisch onderzoek een ontsteking ter hoogte van het slijmvlies van de neus en de sinussen aantoont, dan is er sprake van chronische rhinosinusitis. Bij een ernstige chronische rhinosinusitis kunnen er neuspoliepen gevormd worden in het slijmvlies. Dit noemen we polyposis nasi.

Vooral bij een lage en bijna voortdurende blootstelling aan allergenen, zoals het geval is bij een allergie voor huisstofmijt of schimmels, zal de aandoening zich uiten in een chronische neusverstopping en lopende neus. Lang niet alle gevallen van chronische rhinosinusitis, al dan niet met polyposis nasi, hebben een allergie als oorzaak. Bij onderzoek moet echter altijd rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een onderliggende allergie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017