Back to top

Acute myeloïde leukemie (AML)

Acute myeloïde leukemie (AML) is een kanker van het bloed en bepaalde stamcellen in het beenmerg. Stamcellen maken in een normaal beenmerg een aantal celdelingen en rijpen daarna door tot normale cellen. Er zijn verschillende stamcellen in het beenmerg:

  • Erytroïde stamcel: voorloper van de rode bloedcellen.
  • Megakaryocytaire stamcel: voorloper van de bloedplaatjes, nodig voor bloedstolling.
  • Multipotente stamcel: voorloper van alle stamcellen in het beenmerg.
  • Myeloïde stamcel: voorloper van witte bloedcellen, nodig voor verdediging tegen infecties.

Normaal beenmerg bestaat uit een groot aantal cellen, in verschillende fases van deling en groei. Een microscopisch onderzoek van normaal beenmerg geeft daardoor een grote variëteit van cellen.

Wanneer een van de stamcellen kwaadaardig wordt, stopt de normale uitrijping en wordt het beenmerg overwoekerd door deze kwaadaardige cellen. Omdat de normale cellen niet meer gemaakt worden, ontstaat een ernstig tekort aan alle normale bloedcellen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 maart 2017