Back to top

SPOEDOPNAME

Op onze spoedgevallendienst (nu soms ook ‘eenheid voor niet-planbare zorg’ genoemd) staan we 24/24uur, 7 dagen op 7 met een multidisciplinair team klaar om u met de best mogelijke zorgen te omringen. 

Wie verzorgen we op de spoedgevallendienst?

 • Patiënten die door een 100/112 ambulance naar ons worden gebracht.
 • Patiënten die doorverwezen worden door een huisarts of specialist (met eigen vervoer of met prive ambulance).
 • Patiënten die voor dringende medische problemen zelf rechtstreeks naar onze spoed komen.
 • Patiënten die doorverwezen worden door een partner ziekenhuis binnen het netwerk KOM (Kust Ommeland en Meetjesland) om een gespecialiseerde behandeling te krijgen in ons ziekenhuis.

Wat brengt u mee bij een aanmelding?

 • Uw identeitskaart (e-ID).
 • Een overzichtslijstje met je huidige medicatie.
 • Bij een arbeidsongeval, schoolongeval of sportongeval brengt u de specifieke verzekeringsformulieren mee.
 • Indien van toepassing: een verwijsbrief van je huisarts of specialist. 

Aanmelding op de spoedgevallendienst

Als u zelf (bij voorkeur met een verwijsbrief van de huisarts of specialist) naar onze dienst komt, meldt u zich eerst aan aan het secretariaat waar de nodige administratieve verplichtingen vervuld worden.

We doen ons uiterste best om u verder zo snel mogelijk op te vangen, te onderzoeken en een eerste behandeling in te stellen, maar dit is sterk afhankelijk van de drukte op de dienst, het aantal kritisch zieke patiënten op dienst en het aantal interventies met onze MUG, MUG-Heli en PIT.

De triageverpleegkundige zal u bevragen en zo nodig parameters afnemen waarna aan u een ‘urgentiegraad’ wordt toegekend afhankelijk van de medische dringendheid van uw klacht.  De triage verpleegkundige gebruikt hiervoor de internationaal erkende Manchester Triage protocollen.  Deze urgentiecode (Rood – Oranje – Geel – Groen – Blauw) bepaalt de snelheid waarmee de arts zich vrij maakt om u te onderzoeken. Afhankelijk van de drukte op de dienst en de triagecode zal u een plaats worden toegekend waar de spoedarts u zal onderzoeken en zo nodig onderzoeken zal aanvragen. In overleg met artsen van de diverse specialismen zullen de artsen beslissen of u verder ambulant kan worden verzorgd of als u opgenomen dient te worden.

Tijdens uw verblijf op de spoedgevallendienst

Hou er rekening mee dat de verschillende specialisten in het ziekenhuis een eigen dagagenda hebben (geplande consultaties, onderzoeken, operaties, …) en zij zich dus, afhankelijk van de urgentiegraad, moeten vrijmaken om naar de spoedgevallendienst te komen.
​Om organisatorische redenen vragen we dat er per patiënt slechts 2 personen aanwezig blijven bij de patiënt, de rest van de familie/vrienden wachten in de wachtzaal. We houden de meeste patiënten op spoed ‘nuchter’ zodat onverwachte onderzoeken of behandelingen steeds kunnen doorgaan.

In het weekend en op feestdagen: samenwerking met de huisartsenwachtpost  enkel op campus Sint-Jan Brugge

Vanaf de vrijdagavond tot de maandagochtend en op feestdagen (avond voor- tot ochtend na) werken we samen de huisartsenwachtpost van Noord-West-Vlaanderen.  Patiënten die dan zelf naar de spoedgevallendienst komen, worden door de triageverpleegkundige bevraagd en worden aan de hand van de 1733-protocollen voorgesteld om op spoed of op de huisartsenwachtpost onderzocht en behandeld te worden (afhankelijk van de ernst). 

U hebt hierbij steeds de vrije keuze om ons voorstel te volgen of om zelf voor een behandelplaats te kiezen.
 

Hyperbare zuurstofkamer enkel op campus Sint-Jan Brugge

Onze spoedgevallendienst beschikt over een hyperbare zuurstofkamer die permanent beschikbaar is. 

 • De hyperbare zuurstofkamer is 24u/24u beschikbaar voor dringende behandelingen zoals vb. bij koolstofmonoxide vergiftiging.
   
 • Op weekdagen vindt er een geplande behandeling plaats die start om 8u30. Voor een eerste behandeling meldt u zich aan aan het secretariaat van de spoedgevallendienst omstreeks 7.30 uur.  De verpleegkundige zal u dan begeleiden en in samenspraak met de arts worden zo nodig enkele routine onderzoeken uitgevoerd.  Hierbij krijgt u ook de nodige informatie zodat de behandeling dan rond 8u30 kan starten. 
  Indien u volgende - verdere behandelingen - krijgt, wordt u vanaf 8.00 uur verwacht in de wachtzaal van de spoedgevallendienst waar u door de verpleegkundige wordt afgehaald. De behandeling start om 8u30.