Back to top

SPOEDOPNAME

De dienst Spoedopname is 24 uur per dag, 7 dagen per week actief. U kan hier terecht bij acute (dringende) gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij een plotselinge, ernstige ziekte. Wanneer de klachten zo ernstig zijn dat u direct hulp nodig heeft, kan u op eigen initiatief naar de Spoedafdeling in Oostende of Brugge komen.

Algemeen spoednummer:

bel 112 of 100 voor een ambulance

Bel bij spoedgevallen in Brugge naar campus Sint-Jan

t: 050 45 20 00
Adres: Ruddershove 10, 8000 Brugge

Bel bij spoedgevallen in Oostende naar campus Henri Serruys

t: 059 55 51 01
Adres: Kaïrostraat 84, 8400 Oostende

Allergische reactie

Heeft u een anafylactische reactie? Deze allergische reactie kan levensbedreigend zijn. Handel direct:           

  • Gebruik een auto-injector met adrenaline 
  • Ga naar de spoed of bel 112 (Europese Unie) / 100 (in België)

Psychische problemen

Bij crisissituaties waarbij iemand kampt met mentale problemen, kan u contact opnemen met de Eenheid voor Psychische Spoedinterventie (EPSI), campus Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, t: 050 45 39 84.

De EPSI verleent hulp in situaties waarbij een persoon en/of zijn omgeving dringende psychiatrische hulp zoekt, bijvoorbeeld uit de hand gelopen familiale conflicten, onhoudbare angst en depressieve stemming, zelfmoordpoging en zelfmoorddreiging, verwardheidstoestanden, middelenmisbruik en andere acute psychiatrische stoornissen. Zie ook de brochure Eenheid voor Psychiatrische Spoedinterventie - EPSI (pdf).