Back to top

Aanvraag en voorbereiding stage

Elke stage moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de stage aangevraagd worden bij de stagecoördinator zorg. Dat kan via het elektronische aanvraagformulier. Na ontvangst en verwerking van jouw aanvraag nemen we contact met u op om verdere afspraken te maken.

Bereid u voor!

Bereid u goed voor en neem onderstaande documenten goed door. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de benodigde theoretische en technische vaardigheden, eventuele risico's en bijhorende preventiemaatregelen

Volgende documenten print u uit en brengt u mee:

Volgende documenten brengt u mee:

  • Document met uitgeschreven leerdoelen stage.
  • Gezondheidsattest: dit formulier krijgt u van de arbeidsgeneeskundige dienst van uw school (vb. IKMO, IDEWE …). Draag dit formulier of een kopie ervan altijd op zak. Als de arbeidsinspecteur komt controleren, moet u dit te allen tijde kunnen voorleggen.
  • Hangslot.
  • Identificatiebadge: iedere student moet zich kunnen identificeren. Naamsvermelding op kledij of het dragen van een badge is verplicht. De identificatie moet steeds duidelijk zichtbaar zijn. Op campus Henri Serruys moet u 30 euro waarborg storten voor uw badge. Zorg dat deze waarborg op de rekening van het ziekenhuis staat voordat uw eerste stagedag plaatsvindt. Storten kan op het rekeningnummer BE04 7340 2970 3631.
  • Foto (enkel campus Sint-Jan en campus SFX)

We verwachten dat u volgende documenten doorneemt:

Onthaalmomenten

Campus Sint-Jan

De onthaalmomenten vinden telkens plaats op een maandag om 9:00 uur. Alle studenten worden op deze onthaalmomenten verwacht aan het onthaal. Heeft u de rondleiding en uitleg al gekregen? Dan hoeft u zich alleen te melden, daarna kan u meteen door naar de stageplaats. Indien u wilt weten of er een onthaalmoment is, neem dan contact op met een van de begeleidingsverpleegkundigen: Katrien Devooght via t: 050 45 39 27, of Ingrid Devos via t: 050 45 39 29.

Campus Sint-Franciscus Xaverius

De onthaalmomenten vinden telkens plaats op een maandag om 13:30 uur. Alle studenten worden op deze onthaalmomenten verwacht aan het onthaal. Heeft u de rondleiding en uitleg al gekregen? Dan hoeft u zich alleen te melden, daarna kan u meteen door naar de stageplaats. Indien u wilt weten of er een onthaalmoment is, neem dan contact op met een van de begeleidingsverpleegkundigen: Katrien Devooght via t: 050 45 39 27, of Ingrid Devos via t: 050 45 39 29.

Campus Henri Serruys

De onthaalmomenten vinden telkens plaats op een maandag om 9:00 uur. De studenten vroedkunde komen om 11:00 uur naar het onthaal. Een begeleidingsverpleegkundige vangt jullie op. Alle studenten starten dus hun stage met een dagdienst. Let op: zorg dat u alle formulieren meebrengt en de waarborg voor de badge hebt gestort, anders kan de stage niet aanvangen. De begeleidingsverpleegkundigen, Nathalie Van Loo en Nancy De Brouwere zijn bereikbaar via t: 059 55 55 41.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 augustus 2020