Back to top

Aanvraag en voorbereiding stage

Elke stage moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de stage aangevraagd worden bij de stagecoördinator zorg. Dat kan via het elektronische aanvraagformulier. Na ontvangst en verwerking van jouw aanvraag nemen we contact met u op om verdere afspraken te maken.

Bereid je voor

Bereid je goed voor en neem onderstaande documenten goed door. Zo krijgt je een duidelijk beeld van de benodigde theoretische en technische vaardigheden, eventuele risico's en bijhorende preventiemaatregelen

Volgende documenten print u uit en brengt u mee:

Volgende documenten brengt u mee:

 • Document met uitgeschreven leerdoelen stage.
 • Gezondheidsattest: dit formulier krijg je van de arbeidsgeneeskundige dienst van uw school (vb. IKMO, IDEWE …). Draag dit formulier of een kopie ervan altijd op zak. Als de arbeidsinspecteur komt controleren, moet je dit te allen tijde kunnen voorleggen.
 • Hangslot (enkel voor campus SFX).
 • Identificatiebadge: iedere student moet zich kunnen identificeren. Naamsvermelding op kledij of het dragen van een badge is verplicht. De identificatie moet steeds duidelijk zichtbaar zijn. 
 • Foto

We verwachten dat u volgende documenten doorneemt:

Onthaalmomenten

Campus Sint-Jan

Iedere maandag is er een onthaalmoment voorzien: 

 • Het onthaal start om 8:30u. Alle studenten worden aan de ingang van het ziekenhuis verwacht.
 • De begeleidingsverpleegkundige(n) neemt je mee naar de kleedkamers, er is tijd om je om te kleden. Daarna volgt de rondleiding en wordt in een vormingslokaal de nodige informatie geven mbt stage in ons ziekenhuis.
 • Na controle van de vereiste voorbereiding, brengt de begeleidingsverpleegkundige je naar de afdeling.
 • Hier word je voorgesteld aan de hoofdverpleegkundige / zorgmentor.
 • Je blijft niet op de afdeling, maar je gaat in middagpauze
 • Stipt om 12:30u word je dan terugverwacht op de afdeling, zodat je aan een mentor / verpleegkundige gekoppeld kan worden voor je verdere shift.
 • Je stage eindigt die dag om 17:30u.

Indien nog vragen kan je contact opnemen met één van de begeleidingsverpleegkundigen: Katrien De Vooght  (t: 050 45 39 27) of Ingrid Devos (t: 050 45 39 29). 

Campus Sint-Franciscus Xaverius

De onthaalmomenten vinden telkens plaats op een maandag om 13:30 uur. Alle studenten worden op deze onthaalmomenten verwacht aan het onthaal. Heb je de rondleiding en uitleg al gekregen? Dan moet je je alleen aanmelden, daarna kan je meteen door naar de stageplaats. Indien je wil weten of er een onthaalmoment is, neem dan contact op met een van de begeleidingsverpleegkundigen: Katrien Devooght via t: 050 45 39 27 of Ingrid Devos via t: 050 45 39 29. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023