Back to top

eHealthBox

eHealthBox is de beveiligde elektronische brievenbus die federale overheid biedt aan zorgverleners voor de elektronische uitwisseling van medische en vertrouwelijke gegevens. eHealthBox is gratis beschikbaar op het portaal eGezondheid/eHealth, bedoeld voor beroepsbeoefenaars.

De volgende informatie kan eventueel naar uw eHealthBox worden verstuurd:

  • RX, labresultaten en andere protocols
  • Ontslagbrieven
  • Meldingen van opname, mutatie en ontslag
  • Opnamemeldingen in de spoedgevallen

eHealthBox aanvragen

Wilt u patiëntgegevens, brieven, resultaten, opnamemeldingen en meer informatie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV ontvangen in uw eHealthBox? Dat kan. Neem hiervoor contact op met onze dienst ICT:

t: 050 45 22 69
e: helpdesk.ict@azsintjan.be

U kan hier ook terecht als u een opmerking, vraag of suggestie over het gebruik van de eHealthbox heeft.

Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens door:

  • Uw naam en RIZIV-nummer.
  • Eventueel: het RIZIV-nummer van een collega met wie u de resultaten wil delen.
  • Met welk medisch dossierprogramma u werkt, zoals MediDoc, Health-One, Omnisoft of MediBase/MediCard.
  • De wijze waarop u de melding van opname, mutatie en ontslag wil ontvangen: alleen gestructureerd, alleen flash of beide.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18 oktober 2018