Back to top

Collaboratief Zorgplatform (CoZo)

Het Collaboratief Zorgplatform is een artsenportaal dat zorgverleners toegang geeft tot medische gegevens van hun patiënten. Op het platform zijn ook gegevens van alle andere Belgische en bij eHealth aangesloten ziekenhuizen en andere zorgverleners beschikbaar. Op CoZo kan u ook medische beelden van uw patiënten terugvinden. Hiervoor moeten zij vooraf uitdrukkelijk toestemming geven met een 'informed consent'. 

Toestemming van de patiënt

De medische zorg kan makkelijker en sneller verlopen als patiënten de toestemming geven om hun gezondheidsgegevens elektronisch te delen met hun zorgverleners. Op de website van CoZo kan u informatie terugvinden over wat dat concreet inhoudt. Op het portaal van de diensten eGezondheid kunnen patiënten meer lezen over de geïnformeerde toestemming. U kunt ook voorverwijzen naar de leidraad bij de geïnformeerde toestemming over het elektronisch delen van gezondheidsgegevens.

Aansluiten bij CoZo

Als zorgaanbieder kan u zich aansluiten bij CoZo. Gebruik van het portaal is gratis. Registreren kan via de website van CoZo. U vindt hier ook meer informatie over het artsenportaal via CoZo.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3 mei 2019