Back to top

Urologie

Reeds meer dan vijf jaar leggen de urologen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zich toe op robotchirurgie. Hun eigen onderzoeksresultaten bevestigen dat de zorg voor de patiënt sterk verbeterd is sinds de introductie van de hoogtechnologische robot, zeker op het vlak van kankercontrole.

Artsen

dr. Peter Van Oyen - dr. Jozef Ampe - dr. Christophe Ghysel - dr. Wim Van Haute (dienst Urologie)
dr. Bjorn Verlinde (dienst Urologie campus Henri Serruys)


Toepassingen

Totale radicale prostatectomie

Prostaatcarcinoom is de meest voorkomende kanker bij mannen (incidentie van 10% in Vlaanderen)
en de tweede grootste doder door kanker. Bij jongere mannen met meer agressieve tumoren is het chirurgisch verwijderen van de prostaat samen met de zaadblaasjes de meest aangewezen behandeling wereldwijd. Vroeger gebeurde dit via een open ingreep (suprapubische of perineale toegangsweg) of via een klassieke laparoscopie. Deze technieken gaan gepaard met een zekere continentieproblematiek en vrij belangrijke erectiele disfunctie. Het gebruik van de robot bij het laparoscopisch uitvoeren van een radicale totale prostatectomie reduceert in belangrijke mate de beperkingen en nadelen van de open chirurgie en de klassieke laparoscopie en betekent een ware revolutie in de prostaatkankerchirurgie.

Partiële nefrectomie

Tijdens een partiële nefrectomie (niersparende ingreep) kan de chirurg gebruik maken van de fluorescentiebeeldvormingsmogelijkheden van het robotsysteem. Door het injecteren van indocyanine, een kleurstof die groen oplicht bij infrarood licht, kan de chirurg tijdens de ingreep de weefsels en bloedvaten beter identificeren en zo selectiever de arteries afklemmen.

Sacrocolpopexie

Ook hersteloperaties voor prolaps gebeuren steeds meer robotgeassisteerd.

 

Voordelen

Driedimensionaal zicht

Zeer precieze dissectie van bv. de neurovasculaire bundels die verantwoordelijk zijn voor de erectiele functie.

Real-time uitvoeren van peroperatieve beeldvorming, bv. transrectale echografie van de prostaat, en superpositie op de prostaat om positieve sectievlakken te reduceren.

Uiterst beweeglijk instrumentarium

Dissecties en sutures in zeer kleine ruimtes (bv. ureterovesicale anastomose) kunnen snel, gemakkelijk en precies worden verricht, met een kleiner risico op nadelige gevolgen zoals incontinentie.

Dual console

Gebruik door tweede chirurg om simultaan te assisteren tijdens de operatie, of voor opleiding van andere chirurgen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 oktober 2017