Back to top

Neus-, keel- en oorziekten

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV maakt reeds sinds 2009 gebruik van de robot in het hoofd-halsgebied. De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats-en Halschirurgie was zo bij de eersten in Europa om minimaal invasieve operaties aan te bieden zonder halsincisie. Ondertussen behoort de dienst tot een van de centra met de grootste ervaring in alle huidige hoofd- en halstoepassingen:

Artsen

dr. T. Vauterin
dr. C. Dick


Toepassingen

Transaxillaire (bij)schildklieroperaties

Traditioneel gebeuren deze operaties d.m.v. een halsingreep met een litteken boven het borst- en sleutelbeen. Door de (bij)schildklier met de robot te benaderen via de okselplooi kan de chirurg de zichtbare halsinsnede vermijden zonder een enkele spier door te snijden. Zo kunnen (bij)schildkliernodules tot 5 cm diameter verwijderd worden.   

Transorale robotchirurgie voor goedaardige hoofd-halspathologie

Goedaardige zwellingen achterin de keel waren vroeger moeilijk bereikbaar. Tegenwoordig komen deze zwellingen eveneens in aanmerking voor heelkunde. Zo kan de chirurg een tongbasisvergroting bij obstructief slaapapneusyndroom of linguale tonsillitis op een efficiënte manier reduceren met behulp van de robot. 

Schedelbasischirurgie

Ook de weke delen naast de farynx en onder de schedelbasis zijn traditioneel lastige regio's om langs de hals te bereiken. Dankzij een 3D-zicht van 30 graden kan de chirurg deze parafaryngeale tumoren op een veilige manier inwendig verwijderen.

Voordelen

  • Excellente cosmetiek: geen halsinsnede nodig.
  • Minimaal invasief met sneller herstel: verminderen van wondpijn, vermijden van "mandibular split" en tracheotomie.
  • Gebruiksgemak van additionele en onvermoeibare chirurgische armen in een nauwe werkruimte.


Hoofd-hals

In het Oncologisch Hoofd-Halscentrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wordt multidisciplinair beslist welke behandelingsmodaliteiten een patiënt de besteoverlevingskansen en laagste morbiditeit bieden. De robot is een dankbaar instrument in de strijd tegen hoofd-halskwaadaardigheden.

Heelkunde is een van de behandelingsmethoden voor kwaadaardigheden van het bovenste luchtweg- en spijsverteringsstelsel. Een chirurgische behandeling is mogelijk in een geïsoleerde setting maar kadert vaak in een gecombineerd behandelingsplan met radio- en/of chemotherapie. Vroeger vereisten conventionele procedures soms een complexe toegangsweg door het splitsen van de kaak- en/of halsspieren. Minimaal invasieve transorale procedures daarentegen verbeteren op lange termijn de slik- en articulatiefuncties en bieden een kortere herstelperiode. De robot combineert een niet-invasieve toegang met optimale zichtbaarheid zodat resecties minimaal mutilerend en toch volgens de richtlijnen van de oncologische heelkunde verricht kunnen worden. Dankzij de beperktere invasiviteit verloopt het herstel vlotter en is de hospitalisatietijd korter. Bovendien blijkt de slikfunctie minder aangetast waardoor de afhankelijkheid van een permanente gastrostomie daalt. Met de robot worden vooral kleine tumoren van de orale caviteit, tongbasis, tonsil, epiglottis, larynx en sinus piriformis aangepakt.

Artsen oncologisch hoofd-halscentrum

Dienst Neus-, Keel- en Oorziekten

dr. T. Vauterin
dr. C. Dick

Dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

dr. J. De Ceulaer
dr. P. Lamoral

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 oktober 2017