Back to top

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

De dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV past robotgeassisteerde schisischirurgie toe sedert mei 2012. De dienst was de eerste wereldwijd om de robot te gebruiken voor het sluiten van de spleet in het zachte verhemelte en voor velofaryngoplastiek (spraakverbeterende operaties).

Het potentieel en de visualisatie van transorale robotchirurgie bij schisisoperaties werden geëvalueerd en op punt gesteld met behulp van fantoom- en kadaverstudies. Deze bepaalden de volgende kernfactoren voor een excellente toegang en visualisatie in schisischirurgie:

  • positionering van de schisispatiënt in maximale hyperextensie waarbij het harde en zachte verhemelte parallel liggen met de vloer
  • positionering van de robot op 45 graden t.o.v. de operatietafel
  • gebruik van de camera van 8 mm en 0 graden in combinatie met de robotinstrumenten van 8 mm lang
  • precies en voorzichtig inbrengen van de robotarmen in de uiterst beperkte mondholte, met instelling van de camera ter hoogte van de lippen

Artsen

dr. G. Swennen
dr. K. Nagy

 

Chirurgische wereldprimeur

Op 14 mei 2012 werd in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een chirurgische wereldprimeur verricht door het Schisis & Craniofaciaal Centrum Brugge onder leiding van prof. dr. Swennen en dr. Nagy, in samenwerking met een gespecialiseerd anesthesiologisch team voor robot- en pediatrische anesthesie.

Twee schisischirurgen hebben het gespleten zachte verhemelte bij een schisispatiëntje van een jaar oud succesvol gesloten met behulp van de robot. Het chirurgisch sluiten van het zachte verhemelte is een standaardingreep in de schisischirurgie, die functioneel zeer belangrijk is voor zowel het gehoor als de spraak van deze patiënten.

In de medische literatuur tonen gerenommeerde schisischirurgen uit Londen aan dat het gebruik van een operatiemicroscoop ontegensprekelijk helpt om een beter functioneel herstel te bereiken. Het grote nadeel van de operatiemicroscoop is de ergonomie voor de chirurg (moeilijke/niet-ideale toegang van de chirurg tot het operatieveld en daardoor minder resultaat). De robot daarentegen maakt niet alleen een uitvergroting mogelijk maar bestaat ook uit zeer wendbare instrumenten met meerdere gewrichten om op diepe plaatsen via aan nauwe toegang te werken. 

Het Schisis & Craniofaciaal Centrum Brugge heeft zich een jaar op voorhand uiterst grondig voorbereid op deze operatie. Na een systematische analyse van de literatuur en kadaverstudies werd de stap gezet naar de klinische situatie, die zowel tijdens als na de operatie bijzonder efficiënt verliep. Het eenjarige patiëntje is ondertussen vlot hersteld van de ingreep. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 oktober 2017