Back to top

Gynaecologie

De dienst Gynaecologie maakt sinds december 2008 gebruik van de robot. De resultaten van cervix- en endometriumcarcinoma worden samengebracht met die van de vijf andere Belgische centra voor gynaecologische oncologische robotchirurgie en sedert 2010 jaarlijks voorgesteld op de congressen van de SERGS (Society of European Robotic Gynaecological Surgery). Een brede waaier van gynaecologische operaties komt in aanmerking voor robotchirurgie.

Artsen

dr. L. Voorhoof 
dr. P. Van Trappen
 

Toepassingen

Courante gynaecologische operaties

 • Wegname van de baarmoeder (hysterectomie)
 • Wegname van een myoom (vleesboom) 
 • Sommige opnaaiingen: prolaps operaties en sacrocolpopexieën
 • Endometrioseoperaties


Gynaecologische oncologische ingrepen

 • Radicale hysterectomie voor baarmoederhalskanker (cervixcarcinoma)
 • Hysterectomie voor baarmoederslijmvlieskanker (endometriumcarcinoma)
 • Wegname van lymfeklieren rond grote bloedvaten (lymfadenectomie)


Onvruchtbaarheidsoperaties

 • Sterilisatieherstel (tubaire reanastomose)
 • Endometrioseoperaties (o.a. resectie endometriose ter hoogte van septum recto-vaginale) en losmaken van vergoeiingen (adhaesiolyse)*
 • Verwijdering van myomen


Voordelen

T.o.v. open gynaecologische chirurgie

 • Kleinere littekens
 • Minder pijn: eenvoudige pijnstillers volstaan, een postoperatieve pijnpomp of morfinederivaten zijn overbodig
 • Veel minder bloedverlies: een bloedtransfusie is zelden noodzakelijk
 • Minder wondinfectie
 • Sneller postoperatief herstel: gemiddeld kunnen patiënten op de tweede dag na de operatie uit het ziekenhuis ontslagen worden
   - een verschil van 5 tot 6 dagen met openbuikchirurgie
 • Kleiner risico op besmetting met de ziekenhuisbacterie: een gevolg van de kortere hospitalisatieduur
 • Beperking van de supplementaire ziekenhuiskosten: eveneens een gevolg van de korte opname


T.o.v. laparoscopische chirurgie

 • Driedimensionaal zeer stabiel beeld, tot 10 keer uit te vergroten, met perfect dieptezicht en zonder menselijke tremor
 • Precisie en beweeglijkheid van instrumenten, met "polsgewrichten" die de mobiliteit van de menselijke hand overtreffen
 • Kortere leercurve voor chirurgen
 • Operatiecomfort: mogelijkheid om zittend te opereren

Sparend voor sympathische zenuwstelsel: vooral belangrijk voor Wertheim-operaties voor baarmoederhalskanker en postoperatieve blaasfunctieproblemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 oktober 2017