Back to top

Inleiding

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures die met behulp van robotica verricht worden en het aantal chirurgische disciplines die de roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal.

Sinds de eerste laparoscopische cholecystectomie in 1985 is de chirurgie opnieuw op een innoverende manier in beweging. De technologische evolutie doet het aandeel van de minimaal invasieve ingrepen verder stijgen. Dit biedt de patiënt tal van voordelen: minder postoperatieve pijn en dus meer comfort, sneller herstel, kortere hospitalisatieduur, minder complicaties, sneller hervatten van de dagelijkse activiteiten,…

In zowat alle sectoren van de industrie blijft de automatisering doorgaan en dat is in de geneeskunde
en de chirurgie niet anders. Nieuwe technieken creëren heel wat nieuwe mogelijkheden. De intrede van robotchirurgie is daar een mooi voorbeeld van. Sinds de introductie van de operatierobot in het AZ Sint-Jan Brugge AV in 2006 hebben we als eerste supraregionaal ziekenhuis ons aanbod van minimaal invasieve chirurgie sterk kunnen uitbreiden, en konden we allerlei procedures vereenvoudigen. De nieuwste roboticatechnologie werd bovendien gecombineerd met de expertise van onze chirurgen, waardoor we de patiëntenzorg nog verbeterden, zeker op het vlak van kankercontrole maar eveneens op het niveau van de levenskwaliteit. Robotchirurgie heeft een duidelijke plaats veroverd in de urologie, gynaecologie en het hoofd-halsgebied. De diensten zijn heel opgetogen over deze hoogtechnologische aanwinst. "Ik ben steeds meer overtuigd, zoals blijkt uit onze studieresultaten, dat de robottechnologie een meerwaarde biedt voor de vele patiënten die dagelijks een beroep doen op onze urologische expertise en zorg", getuigt dr. Peter Van Oyen, diensthoofd Urologie. Op de volgende pagina's komen de verschillende diensten aan bod die het vaakst gebruik maken van de robot:

Urologie
Gynaecologie
Neus-, keel- en oorziekten
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023