Back to top

OPAT

OPAT: ambulante parenterale antimicrobiële therapie

Bij sommige infecties is langdurige intraveneuze behandeling noodzakelijk om de bacterie te bestrijden. Soms is het mogelijk om deze behandeling na opstart in het ziekenhuis veilig thuis verder te zetten. Zo kunnen patiënten sneller hun dagelijkse activiteiten weer opnemen, in hun vertrouwde omgeving. Het toedienen van antimicrobiële intraveneuze therapie thuis wordt OPAT genoemd.

De kritische stappen in  het OPAT-programma werden samengevat in een flowchart met een checklist voor alle betrokken zorgverleners: de behandelende arts, de infectioloog, sociaal werker, verpleegkundige, ziekenhuisapotheker, thuisverpleegkundige…. Het doel van deze standaardisatie is de kwaliteit en veiligheid van de intraveneuze antimicrobiële behandeling thuis te verbeteren.

De geneesmiddelen worden via een katheter toegediend. Tijdens de ziekenhuisopname beslist de arts welke katheter het meest geschikt is: perifere katheter, PICC (‘Peripherally Inserted Central Catheter’) of poortkatheter. De keuze hangt af van een aantal factoren zoals type geneesmiddel en duur van behandeling. (zie flow ‘Katheterkeuze bij OPAT’). De katheter wordt wekelijks verzorgd. Lees meer over de verzorging van een PICC katheter, poortkatheter en het verwijderen van een PICC katheter.

Meer info: Klik hier voor het OPAT informatieboekje

Bij medische vragen of problemen kan u tijdens de openingsuren steeds terecht op de consultatie inwendige ziekten. Voor vragen rond geneesmiddelen of medisch materiaal kan u tijdens de openingsuren steeds terecht in de ziekenhuisapotheek. Buiten de openingsuren neemt u best contact op met de spoedgevallendienst.

Dienst inwendige ziekten

Infectieziekten en algemene inwendige ziekten
Campus Sint-Jan
t: 050 45 23 10

Sociale dienst

Campus Sint-Jan
t: 050 45 20 40

Campus Henri Serruys
t: 059 55 53 83

Ziekenhuisapotheek

Campus Sint-Jan
t: 050 45 25 00

Campus Henri Serruys
t: 059 55 50 08

Spoedgevallendienst

Campus Sint-Jan
t: 050 45 20 00

Campus Henri Serruys
t: 059 55 51 01

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8 oktober 2020