Back to top

Klinische paden

Klinische paden helpen om een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Zo’n klinisch pad is een multidisciplinair werkinstrument. Het beschrijft het ideale en te verwachten verloop voor een specifieke patiëntenpopulatie.

Voordelen voor de patiënt

Klinische paden bieden voor de patiënt tal van voordelen. Uit onderzoek blijkt dat klinische paden uitzicht bieden op de volgende voordelen:

  • betere klinische resultaten
  • betere continuïteit van zorg
  • betere patiënteneducatie
  • grotere betrokkenheid van de patiënt en daardoor ook een hogere patiëntentevredenheid

Voordelen voor de zorgverlener

Ook voor de zorgverlener bieden klinische paden voordelen. De multidisciplinaire aanpak van klinische paden maakt het volledige zorgproces transparant. Als werkinstrument maakt het knelpunten makkelijker zichtbaar en bespreekbaar. Er wordt sneller gezocht naar oplossingen, rekening houdend met de beschikbare middelen in de organisatie. Door het werk van de zorgverleners te stroomlijnen, ontstaat er ook een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlener.

Klinische paden versus standaard verpleegplannen

Vaak worden klinische paden nog verward met standaard verpleegplannen. Het grote verschil is dat in klinische paden iedere discipline wordt betrokken bij het zorgtraject van de patiënt en meehelpt bij de ontwikkeling van een klinisch pad. Verpleegplannen richten zich enkel op de verpleegkundige interventies, terwijl klinische paden juist multidisciplinair werken.

Ontwikkeling klinisch pad

Aan de ingebruikname van een klinisch pad gaat een heel proces vooraf. Gemiddeld duurt de ontwikkeling van een klinisch pad zo'n 9 maanden. Het ontwikkelingsproces volgens het stappenplan van het Netwerk Klinische Paden bestaat uit 30 stappen. Deze moeten allen doorlopen worden om tot een kwalitatief goed klinisch pad te komen.

Klinische paden en MVG2

De klinische paden in ons ziekenhuis hebben allemaal eenzelfde lay-out en zijn allemaal aangepast aan de nieuwe Minimale Verpleegkundige Gegevens, de MVG2-codering. De interventies zijn aangepast aan MVG2, aangevuld met Nursing Interventions Classification (NIC-taal). De codes staan naast de interventies vermeld om zo ook de referentieverpleegkundigen te helpen en te ondersteunen bij de codering.

Doelstelling op termijn

Ons ziekenhuis is sinds 2000 aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden en in 2003 ondertekenden we het charter over patiëntgestuurde zorg en klinische paden. Sindsdien gebruiken we een 20-tal klinische paden en zijn er nog heel wat klinische paden in ontwikkeling. Ons uiteindelijke doel is om voor 60 procent van onze patiënten klinische paden te ontwikkelen.

Links

  • Netwerk Klinische Paden begeleidt de ontwikkeling van Klinische Paden op een wetenschappelijke manier. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is hierbij aangesloten.
  • UZ Leuven biedt veel informatie over 'evidence based medicine' en links naar internationale websites.
  • PubMed is een zoekmachine waarmee relevante artikels over dit onderwerp makkelijk worden gevonden.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 maart 2017