Back to top

Werkwijze

Inleiding

Een klinische studie of een experiment bij de menselijke persoon in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV dient steeds voorgelegd te worden aan de Commissie voor Ethiek van het ziekenhuis alvorens de onderzoeker met de studie mag starten. Deze wet geldt voor zowel commerciële, niet-commerciële studies, als studentenstudies.

De Commissie voor Ethiek evalueert de studie en geeft binnen de 25 dagen advies. Dit advies wordt via mail naar de leidende Commissie voor Ethiek en de onderzoeker(s) gestuurd.

Commerciële studie

Indien u een commerciële studie ter beoordeling wilt voorleggen aan de Commissie voor Ethiek, dient u volgende documenten in te dienen:

Niet-commerciële of academische studie

Indien u een niet-commerciële of academische studie ter beoordeling wilt voorleggen aan de Commissie voor Ethiek , dient u volgende documenten in te dienen:

Studentenstudie

Indien u in het kader van uw opleiding een eindwerk of thesis een interview bij patiënten of personeelsleden wil afnemen, gelieve dan eerst deze documenten door te nemen:
Richtlijnen Studenten

Richtlijnen bevraging patiënten zorgverleners

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12 april 2019