Back to top

Commissie voor Ethiek

De Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge AV is één van de 23 commissies met een volledige erkenning. 
Indien u een studie onder de Wet van 7 MEI 2004 (Clinical Trial Directive) ter goedkeuring wil voorleggen, raadpleeg onze 'Checklist for the submission of clinical trials - Law 7 MAY 2004'.
Mocht u nog vragen zou hebben, neem dan contact op met het secretariaat. 
Studies mogen elektronisch ingediend worden via ethisch.comite@azsintjan.be
Versies op papier aanvaarden wij niet.

Naast het evalueren van klinische proeven geeft de Commissie voor Ethiek advies over alle ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. 
Personeelsleden, artsen, onderzoekers maar ook patiënten en hun naasten of nabestaanden kunnen eveneens een individuele ethische vraag indienen bij de Commissie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023