Back to top

Commissie voor Ethiek

De Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een van de 24 Commissies met een volledige erkenning. Indien u een studie ter goedkeuring wil voorleggen, neem dan best contact op met het secretariaat. Studies mogen via e-mail ingediend worden via ethisch.comite@azsintjan.be  Een CD-rom met het elektronische dossier opsturen via de post kan ook:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
COMMISSIE VOOR ETHIEK
Ruddershove 10
8000 Brugge

Versies op papier aanvaarden wij niet.

Ook geeft de Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV advies over alle ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Personeelsleden, artsen, onderzoekers, patiënten en hun naasten of nabestaanden kunnen een verzoek indienen bij de Commissie voor Ethiek.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 maart 2018