Back to top

Commissie voor Ethiek

De Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een van de 23 commissies met een volledige erkenning. Indien u een studie ter goedkeuring wil voorleggen, neem dan best contact op met het secretariaat. Studies mogen via e-mail ingediend worden via ethisch.comite@azsintjan.be
Versies op papier aanvaarden wij niet.

Ook geeft de Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV advies over alle ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Personeelsleden, artsen, onderzoekers, patiënten en hun naasten of nabestaanden kunnen een verzoek indienen bij de Commissie voor Ethiek.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 juni 2022