Back to top

Commissie voor Ethiek

De Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is één van de 23 commissies met een volledige erkenning. Indien u een studie onder de Wet van 7 MEI 2004 (= Clinical Trial Directive) ter goedkeuring wil voorleggen, neem dan contact op met het secretariaat.

Studies mogen elektronisch ingediend worden via ethisch.comite@azsintjan.be.

Versies op papier aanvaarden wij niet.

Ook geeft de Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV advies over alle ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Personeelsleden, artsen, onderzoekers, patiënten en hun naasten of nabestaanden kunnen een verzoek indienen bij de Commissie voor Ethiek.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12 januari 2023