Back to top

Wie zijn wij

Contact Clinical Trial Center
ctc@azsintjan.be
t: 050 45 32 89

Coördinator: Lies Pottel
Adjunct-coördinator: Valérie Schotte
Onderzoeksmedewerker: Lislot Mommerency
Administratief medewerker: Lien Dewulf

Gelieve het Clinical Trial Center te contacteren voor:

  • alle aanmeldingen van klinische studies, zowel in de haalbaarheids (‘feasibility’) fase als in de opstartfase
  • alle administratieve vragen omtrent opstart, verloop en beëindiging van een klinische studie
  • alle revisies van contracten, waaronder confidential disclosure agreements, overeenkomsten en amendementen i.k.v. klinische studies en donation agreements
  • alle aanmeldingen van consultancy opdrachten
  • ondersteuning bij wetenschappelijke projectoproepen

Voor al uw studie-specifieke vragen tijdens de loopduur van de studie, gelieve u te richten tot de contactpersonen klinische studies binnen het ziekenhuis.

 

overzichtslijst studiedeskundigen/datadeskundigen/onderzoekmedewerkers

overzichtslijst contactpersonen ondersteunende diensten

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18 november 2022