Back to top

Wetenschappelijke symposia

Een overeenkomst tussen een commerciële firma, een arts en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV waarbij beoogd wordt een (deel van een ) wetenschappelijk symposium te vergoeden, dient aangemeld te worden bij de Dienst Communicatie. Zij controleren of dit contract in regel is met de interne ziekenhuisrichtlijnen.

Er hoeft hiervoor geen afzonderlijke aanmelding bij het CTC te gebeuren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 januari 2021