Back to top

Niet-leidend (d.i. AZ Sint-Jan arts neemt deel aan een commerciële of academische studie)

We spreken over een “niet-leidende” studie, in het geval AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV deelneemt aan een studie waarbij een commerciële externe partij (commerciële studie) of onderzoeks-, onderwijs- of overheidsinstelling (academische studie) fungeert als initiatiefnemer en sponsor van de studie.

Bij commerciële studies gaat dit meestal om een farmaceutische firma, met de wens om interventioneel onderzoek uit te voeren om de veiligheid en werking van een nieuw geneesmiddel of medisch hulpmiddel te onderzoeken bij specifieke patiëntenpopulaties.
Bij academische studies gaat dit meestal om onderzoeksinstellingen die een bestaand zorgpad wensen te optimaliseren door diagnostische richtlijnen te herevalueren, de werking van twee bestaande geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te vergelijken, of hun off-label mogelijkheden te onderzoeken.

Interventioneel onderzoek betreft alle onderzoek die afwijkt van de routinezorg.

Praktisch

  • Registreer uw klinische proef bij het clinical trial center via vervollediging van het aanmeldingsformulier. U ontvangt een aanmeldingsbevestiging. Binnen de 5 werkdagen na registratie ontvangt u een uniek SJ-nummer. Gelieve dit nummer steeds in alle verdere communicatie te gebruiken.
  • Vraag de overeenkomst voor klinische proeven template aan via het CTC en bereid deze voor.
  • Dien uw studie in bij de ethische commissie en het FAGG, indien vereist.

Hierbij kan u een gedetailleerd overzicht van de te volgen procedure terugvinden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 januari 2021