Back to top

Donation agreement

Een overeenkomst waarbij beoogd wordt een (deel van een) onderzoeks- of kwaliteitsproject binnen een medische dienst te vergoeden, dient opgesteld te worden als een – bij voorkeur – tripartite overeenkomst waarbij de sponsor, het ziekenhuis en de onderzoeker, als zelfstandige arts, worden opgenomen als partijen.

De overeenkomst dient duidelijk het doel en de dienst te beschrijven waarvoor deze donatie bedoeld is, alsook het correcte rekeningnummer en ondernemingsnummer van het ziekenhuis te bevatten.

Deze overeenkomst is pas rechtsgeldig als ze zowel door de onderzoeker als de algemeen directeur wordt ondertekend.

Gelieve de overeenkomst aan te melden via ctc@azsintjan.be ter revisie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 januari 2021