Back to top

Consultancy procedure

Artsen kunnen omwille van hun bijzondere expertise binnen een bepaald vakgebied de vraag krijgen van externe commerciële firma’s om consulting opdrachten uit te voeren en daaromtrent een overeenkomst aan te gaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen situaties waarin:

(1) de arts extern consulting opdrachten uitvoert,

(2) de arts on-site consulting opdrachten uitvoert waarbij externe toeschouwers worden toegelaten om te observeren,

(3) de arts consulting opdrachten uitvoert in de vorm van training-sessies die gefilmd worden en van op afstand (niet on-site) door externe toeschouwers worden gevolgd.

Praktisch dient de arts, volgens de interne procedure, de ondertekende documenten (hetzij de contractuele overeenkomst met de firma, hetzij de standaardverklaring van de toeschouwers) aan het CTC te bezorgen voor archivering ten laatste 5 werkdagen vóór de consultancy opdracht doorgaat.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 januari 2021