Back to top

Amendement

Indien er tijdens de loopduur van een studie substantiële wijzigingen gebeuren inzake studieprotocol of -budget, die een amendement van de initiële overeenkomst tot gevolg hebben, dient dit contractamendement aangemeld te worden via ctc@azsintjan.be ter revisie.

Indiening van amendement dossiers bij het CTC dient steeds voorafgaandelijk of parallel aan indiening bij de betrokken ethische comités te verlopen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 januari 2021