Back to top

Visie en doelstellingen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hebben meerdere diensten een lange traditie en een sterke reputatie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Conform de missie en het strategisch beleidsplan 2018-2022 van ons ziekenhuis, waarin innovatieve zorg een belangrijke plaats krijgt, ondersteunt het ziekenhuis klinische studies.

Het Clinical Trial Center staat in voor de overkoepelende coördinatie van alle wetenschappelijke activiteiten binnen ons ziekenhuis.

Het fungeert hierbij als centraal aanspreekpunt voor alle – zowel interne als externe – partijen, betrokken bij de opstart en goede uitvoering van klinische studies volgens de geldende wetgevingen.

Met de uitbouw van dit centrum streven wij naar de facilitatie van studie-opstart, alsook het waarborgen van de kwaliteit van de uitgevoerde studies binnen ons ziekenhuis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12 januari 2021