Back to top

Actieve klinische studies

Indien u onze actieve klinische studies binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wenst te raadplegen, kan u een search uitvoeren via onderstaande websites, of ons rechtstreeks contacteren via ctc@azsintjan.be of 050 45 32 89.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/

https://databankklinischeproeven.be/nl

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12 januari 2021