Back to top

Permanente vorming

Bij het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kan u terecht voor een breed aanbod aan cursussen en trainingen, specifiek uitgewerkt per vakgebied en per functie.

Het Leercentrum

Het Leercentrum op campus Sint-Jan staat in voor de organisatie, coördinatie en logistieke ondersteuning van alle intern ingerichte cursussen. Het centrum zorgt ook voor de afstemming op organisatorisch en op individueel niveau. De vorming staat immers niet los van onze organisatiedoelstellingen, ons personeels- en ons kwaliteitsbeleid. Daardoor kan zowel de professional als het ziekenhuis zich verder ontwikkelen en verbeteren. Het Leercentrum werkt met heldere leerdoelen en focust op resultaat. Op basis hiervan wordt de soort opleiding en de leervorm gekozen. Na afloop evalueren we standaard de resultaten. Het Leercentrum werkt met een permanent secretariaat, coördinatoren per departement, opleidingsverpleegkundigen en andere interne instructeurs en contactpersonen vorming.

Instructeurs & coaches

Bij onze cursussen en trainingen doen we vaak een beroep op een groep deskundige interne instructeurs en coaches uit de praktijk. Vanuit hun ervaring kunnen zij opleiden en dagelijkse ondersteuning bieden. Daarnaast werken we voor een aantal opleidingen ook samen met externe vormingsorganisaties.

Verschillende leervormen

Het Leercentrum biedt diverse soorten opleidingen in verschillende vormen, zoals de standaard klassikale vorm, maar ook alternatieve leervormen zoals afstandsleren, e-learning of training on the job.

Maatwerk mogelijk

Ons ziekenhuis levert graag maatwerk op het gebied van bijscholing. Naargelang de behoefte of doelstelling van de medewerker, de dienst of de organisatie organiseren we opleidingen op maat.

Ontwikkelingstrajecten

Bij het Leercentrum zijn tal van specifieke ontwikkelingstrajecten uitgewerkt, bijvoorbeeld voor leiderschap en voor nieuwe medewerkers. Zo doorloopt elke leidinggevende een managementtraject en krijgt elke nieuwe medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Contact

t: 050 45 24 60
e: leercentrum@azsintjan.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19 mei 2021