Back to top

Patiëntengerichte aanpak

Bij AZ Sint-Jan staat een patiëntgerichte aanpak van de zorg centraal. Dit wil zeggen dat de noden van de patiënt primeren. We passen onze zorg dus aan de individuele noden aan en niet andersom. Ook werken we in interdisciplinaire teams en overleggen we over de afdelingen heen om een 360°-kijk te hebben op de toestand van de patiënt.

Zorg in alle vertrouwen

Al onze artsen dienen de zorg toe op een menswaardige manier, met respect en aandacht voor de patiënt, zijn familie en naasten. Belangrijke kernwoorden hierbij zijn betrokkenheid, verantwoordelijkheid, autonomie van de patiënt en vertrouwen. Dat vertrouwen stimuleren we bovendien door 1 verpleegkundige toe te wijzen voor de volledige zorg van een patiënt. Door het totaalpakket aan verzorging zoals hygiëne, medicatie, voeding en wondverzorging aan dezelfde persoon toe te wijzen, kan de verpleegkundige een vertrouwensrelatie opbouwen met de patiënt en zo problemen sneller opsporen.

Partners in zorg

AZ Sint-Jan neemt ook initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren. Uiteraard werken we ook steeds samen met andere diensten, medici en paramedici binnen of buiten het ziekenhuis.