Back to top

Opname en ontslag

Lees hier hoe u zich bij aankomst kan inschrijven via de kiosk

Wat brengt u mee?

 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • formulieren en/of de kaart van uw eventuele hospitalisatieverzekering
 • naam en adres/verwijsbrief van de huisarts
 • bloedgroepkaartje
 • medische documenten (medische rapporten, RX-foto's)
 • lijst van medicatie die u thuis neemt met vermelding van dosis en tijdstip van inname + een kopie van het attest van geneesmiddelen waarvoor u een toelating nodig hebt van de adviserend geneesheer.
 • voor de materniteit: trouwboekje of erkenningsformulier
 • voor personen met buitenlandse domicilie: Europese ziekteverzekeringskaart, formulier buitenlands ziekenfonds of -verzekering en garantieverklaring
 • persoonlijke kledij
 • toiletbenodigdheden: kam, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken en washandjes
 • nachtkleding en kamerjas
 • eventueel leesbril en lectuur


Heeft uw opname te maken met een arbeidsongeval?

Als de verzorging, het onderzoek of de opname in ons ziekenhuis het gevolg is van een arbeidsongeval, vorderen wij de kosten rechtstreeks van de verzekering. Dit is alleen mogelijk als u het ongeval aangeeft aan de verzekering én wij over de juiste gegevens beschikken:

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering van de werkgever
 • eventueel schadegevalnummer

Andere ongevallen (sport-, school-, verkeersongevallen) worden via uw ziekenfonds geregeld.
Het remgeld kunt u zelf terugvorderen van de verzekering.

Aangifte van arbeidsongeschiktheid

Wat de reden van uw opname in ons ziekenhuis ook is, u bent sowieso verplicht het ziekenfonds te verwittigen van uw werkonbekwaamheid. Deze aangifte moet binnen 2 kalenderdagen gebeuren op het RIZIV-formulier 1101. De patiënt moet zelf instaan voor de uitvoering ervan. Bent u loontrekkende, dan moet u ook uw werkgever op de hoogte brengen.

Persoonlijk identificatiebandje

Bij opname in het ziekenhuis ontvangt u een identificatiebandje. Dit polsbandje zorgt ervoor dat wij u op elk moment tijdens uw verblijf in het ziekenhuis correct kunnen identificeren. Dit is essentieel bij het toedienen van medicatie, het prikken van bloed of het afnemen van een onderzoek. Controleer steeds of uw naam, voornaam en geboortedatum correct op het bandje staat. Werd het bandje verwijderd, bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje. Ontslag

Ontslag

Uw behandelende arts zal u meedelen wanneer de opname eindigt en u het ziekenhuis mag verlaten. Als u nood hebt aan thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin, kan de sociale dienst daarvoor zorgen.
U mag het terrein van AZ Sint-Jan niet verlaten tijdens uw opname zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst en/of de verantwoordelijke arts. Als u tegen het advies van uw arts het ziekenhuis wil verlaten, kan men u in sommige gevallen vragen een attest te tekenen waarin u verklaart dat u dit doet op eigen risico. U kunt weigeren om het attest te tekenen.

In deze folder lees je alles over het ontslag na opname.

Kamerkeuze

Tijdens uw opname kunt u verblijven in een gemeenschappelijke, een 1- of 2-persoonskamer in het ziekenhuis. Voor het verblijf in een eenpersoonskamer rekenen we een kamersupplement aan per verpleegdag. Het verschil in prijs is enkel toe te schrijven aan het grotere comfort en de privacy, maar geenszins aan de verstrekte verzorging. Verkiest u een 1- of 2-persoonskamer, dan bespreekt u dit bij voorkeur vooraf. Bedenk wel dat in periodes van drukke bezetting het niet altijd mogelijk is om rekening te houden met uw voorkeur.


Heeft u nog vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren als u nog vragen heeft over de opname in ons ziekenhuis:


Campus Sint-Jan

Ruddershove 10 • 8000 Brugge • t: 050 45 21 11 • f: 050 45 22 38 • info@azsintjan.bewww.azsintjan.be


Campus Sint-Franciscus Xaverius

Spaanse loskaai 1 • 8000 Brugge • t: 050 47 04 70 • f: 050 47 04 80 • info@azsintjan.bewww.azsintjan.be