Back to top

Wat doet een ombudspersoon?

De ombudspersoon kan u informeren over uw rechten als patiënt en over de werking van de ombudsdienst.

De ombudspersoon luistert naar uw ongenoegen of klacht, bemiddelt tussen de betrokken partijen en probeert de communicatie tussen de partijen te herstellen. De ombudspersoon helpt de partijen bij het zoeken naar een oplossing of antwoord dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Neutraal en onafhankelijk

De ombudsdienst heeft een neutrale en onafhankelijke positie in het ziekenhuis. De ombudspersoon stelt zich daarom ook in de bemiddeling van een klacht onpartijdig op. Het kan voorkomen dat er geen oplossing wordt bereikt. In dit geval informeert de ombudspersoon u over eventuele andere mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht.

In het huishoudelijk reglement staat meer informatie over de opdracht en werking van de ombudsdienst.