Back to top

Ombudsdienst

Bemiddeling 

De zorgverleners en medewerkers van het AZ Sint-Jan Brugge AV streven ernaar u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat, ondanks de inspanningen, bepaalde zaken niet verlopen zoals verwacht of gewenst. U kan dit melden bij de betrokken zorgverlener, medewerker of verantwoordelijke. 

Neutraal en onafhankelijk 

De ombudsdienst heeft een neutrale en onafhankelijke positie in het ziekenhuis. De ombudsdienst stelt zich daarom ook in de bemiddeling van een klacht onpartijdig op. Het kan voorkomen dat er geen oplossing wordt bereikt. In dit geval informeert de ombudspersoon u over eventuele andere mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht. 

In het huishoudelijk reglement staat meer informatie over de opdracht en werking van de ombudsdienst. 

Patiëntenrechten 

Als patiënt heeft u een aantal rechten. Die zijn vastgelegd en uitgeschreven in de wet op de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. 
De ombudsdienst kan u hierover meer info geven en uw vragen beantwoorden.