Back to top

Ombudsdienst

De zorgverleners en medewerkers van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV streven ernaar u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat, ondanks hun inspanningen, bepaalde zaken niet verlopen zoals verwacht of gewenst. U kan daarover uw ongenoegen of klacht melden bij de betrokken zorgverlener, medewerker of verantwoordelijke.

Wanneer dit niet lukt, of wanneer u niet tot een gezamenlijke oplossing komt, kan u zich richten tot de ombudsdienst. De ombudspersoon kan namelijk bemiddelen. U kan schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk gesprek uw ongenoegen of klacht melden bij de ombudsdienst.

Wilt u een persoonlijk gesprek met de ombudsdienst? Maak dan tevoren een afspraak met de ombudsdienst op uw campus.