Back to top

Ethiek in het ziekenhuis

Zoals artikel 70ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen voorschrijft, stelde de Raad van Bestuur van AZ Sint-Jan een ethisch comité samen. Dit comité waakt over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en adviseert bij beslissingen over individuele ethische gevallen én bij protocollen over experimenten op mensen en reproductief menselijk materiaal.

Leden van het ethisch comité

Secretariaat
t: 050 45 99 42
f: 050 45 30 57
e: ethisch.comite@azsintjan.be

BE0266559859 (VATnumber)
 

Documenten

Vragenlijst betreffende een experiment op de menselijke persoon
Checklist for the submission of clinical trials
Richtlijnen voor studenten
Members Ethical Committee
Study protocol